Cheile Întregalde

Cheile Întregalde – rezervaţie geologică (25 de hectare, lungime de 1,5 kilometri) situată în partea central-estică a Munţilor Trăscău; fac parte din sistemul de chei ce traversează masivul calcaros al culmii Ciumera-Bedeleu; relief spectaculos, cu turnuri, portaluri, conuri de grohotiş, serii de pereţi şi bârne înierbate; aici se conservă multe specii rare de plante printre care se află şi floarea de colţ (aici creşte la cea mai joasă altitudine din Europa, aproximativ 600 m) Accesibilitatea şi relieful deosebit de frumos fac din această rezervaţie naturală un important obiectiv al Trăscăului.