Piatra Cetii

Piatra Cetii – arie protejată de interes național (geologic şi peisagistic), pe o suprafaţă de 75 hectare, în partea vestică a Munţilor Trascăului, în hotarul comunelor Întregalde, Galda de Jos şi Stremţ, în vestul satului Răicani. Sunt întâlnite abrupturi stâncoase (calcare de vârstă jurasică, marne, gresii și conglomerate cretacice); păduri, pajiști și fânețe. De masivul Piata Cetii este legată legenda morţii lui Decebal, conducătorul dacilor.