Cheile Gălzii

Cheile Gălzii – rezervaţie naturală (3 hectare), aflată în partea estica a Munţilor Trascăului, la o altitudine cuprinsă între 350 si 700 de m, pe cursul inferior al Văii Galdei, între satele Galda de Sus si Poiana Galdei; peisaj cu creste abrupte, turnuri, lapiezuri, nişe, poliţe sau grohotişuri; păduri de foioase (fag, stejar, mesteacăn, alun, frasin), pajişti şi stâncărie.