Intrari dupa

Cheile Întregalde

Cheile Întregalde – rezervaţie geologică (25 de hectare, lungime de 1,5 kilometri) situată în partea central-estică a Munţilor Trăscău; fac parte din sistemul de chei ce traversează masivul calcaros al culmii Ciumera-Bedeleu; relief spectaculos, cu turnuri, portaluri, conuri de grohotiş, serii de pereţi şi bârne înierbate; aici se conservă multe specii rare de plante printre […]

Cheile Gălzii

Cheile Gălzii – rezervaţie naturală (3 hectare), aflată în partea estica a Munţilor Trascăului, la o altitudine cuprinsă între 350 si 700 de m, pe cursul inferior al Văii Galdei, între satele Galda de Sus si Poiana Galdei; peisaj cu creste abrupte, turnuri, lapiezuri, nişe, poliţe sau grohotişuri; păduri de foioase (fag, stejar, mesteacăn, alun, […]

Piatra Cetii

Piatra Cetii – arie protejată de interes național (geologic şi peisagistic), pe o suprafaţă de 75 hectare, în partea vestică a Munţilor Trascăului, în hotarul comunelor Întregalde, Galda de Jos şi Stremţ, în vestul satului Răicani. Sunt întâlnite abrupturi stâncoase (calcare de vârstă jurasică, marne, gresii și conglomerate cretacice); păduri, pajiști și fânețe. De masivul […]

Piatra Bulzului

Piatra Bulzului – rezervatie geologică, reprezentata printr-un bloc calcaros în formă de creasta ascuţită, cu înălţimea de 71 m, ce domina satul Poiana Galdei; în partea de sud-est a Munţilor Trascaului, pe cursul mijlociu al râului Galda, la o altitudine de 941 m; acoperită cu pădure şi fâneţe; suprafata este de 0,12 ha, culmea de […]

Băile Romane de la Cetea

Băile Romane de la Cetea – denumirea populară a fost dată de localnici şi reprezintă o succesiune de patru cascade de mărimi diferite care au format la bază mici lacuri din apa curgătoare; scobiturile în stâncă (marmite) reprezintă o atracţie turistică prea puţin cunoscută; căderea de apă are o diferenţă de nivel de 35 de […]

Cheile Tecşeştilor

Cheile Tecşeştilor – arie naturală protejată de interes naţional; pe Valea Cetii, la o altitudine între 750 şi 1150 metri, pe teritoriul administrative al comunei Întregalde; are o suprafaţă de 5 hectare; cuprinde abrupturi stâncpase (cheiuri din calcare jurasice şi formaţiuni cretacice) acoperit în mare parte cu vegetaţie (fag, carpen, mesteacăn, arbuşti, cununiţă, măceş, mur, […]

Cheile Turcului

Cheile Turcului – împreună cu Cheile Găldiţei formează o ronă de rezervaţie naturală; reprezintă o zonă de chei sculptate în calcare jurasice și ofiolite, cu versanți abrupți, vârfuri înalte și ascuțite, turnuri, creste sau stânci izolate; cu o vegetație formată în cea mai mare parte din pădure de fag, gorun, arbuşti de scoruş, mojdrean şi […]

Piatra Craivii

Piatra Craivii – adăpsteşte Cetatea dacică Apoulon, cunoscută ca un “centru spiritual” al dacilor. Se află în apropiere de Cricău, la aproximativ 20 km nord de Alba Iulia şi este aşezată pe o stâncă uriaşă, o locaţie strategică, la 1.083 m altitudine. Construită la poalele Munţilor Trascău, între văile Cricăului şi Bucerzii, a fost ultima […]

Lacul Iezer

Lacul Iezer – Ighiel – Pe vechiul drum roman Via Magna, aproape de comuna Ighiu, urcaţi până la Iezerul Ighiel, arie protejată de interes naţional, aflat în partea de sud a Munţilor Trascăului. Este un lac natural înconjurat de o pădure deasă, care „colorează” luciul apei în funcţie de anotimp. Lacul are o lungime de […]

Peştera Bisericuţa

Peştera Bisericuţa – se află pe teritoriul satului Sfârcea, comuna Întregalde, în marginea nord-vestică a Platoului Ciumerna, la 15 m sub nivelul acestuia, în bazinul hidrografic al Pârâului Galda; este situată la 15 m sub nivelul Platoului Ciumerna. Intrarea orientată NV dă acces direct într-o sală de 15/10 m. înalta de 4 m. Continuă cu […]